Ομάδα Ψυχοθεραπείας 2017 – 2018


Η ομάδα είναι ένας χώρος συνάντησης, ένας “κοινωνικός μικρόκοσμος”.
Υπάρχει πάντα η ιδιαιτερότητα και η μοναδικότητα κάθε ανθρώπου που συμμετέχει στην ομάδα, κι αυτό σημαίνει ότι θέματα, στόχοι, προβληματισμοί και ότι άλλο που αναδύεται μέσα από την διαδικασία της ομάδας είναι και αυτό μοναδικό αλλά και παράλληλα πανανθρώπινο.

“Η θεμελιώδης στάση του θεραπευτή απέναντι στον θεραπευόμενο πρέπει να είναι
μια στάση έγνοιας, αποδοχής, αυθεντικότητας και ενσυναίσθησης.

 

…H ομαδική θεραπεία προσφέρει στον άνθρωπο μια ευκαιρία:

• να δεχτεί και να προσφέρει υποστήριξη και ανατροφοδότηση

• να βελτιώσει τις διαπροσωπικές σχέσεις και την επικοινωνία

• να πειραματιστεί με νέες διαπροσωπικές συμπεριφορές

• να μιλήσει ειλικρινά και άμεσα για συναισθήματα

• να αποκτήσει επίγνωση και κατανόηση των δικών του σκέψεων
που αναπτύσσονται τόσο μέσα όσο και έξω από την ομάδα

• να μάθει να κατανοεί τις σκέψεις, τα συναισθήματα και τις συμπεριφορές των άλλων ανθρώπων

• να βελτιώσει την αυτοπεποίθηση, την εικόνα του εαυτού και την αυτοεκτίμησή του

• να επιτύχει μια προσωπική αλλαγή μέσα στην ομάδα με την προσδοκία ότι
θα μεταφέρει αυτή τη μάθηση στη ζωή του έξω από την ομάδα”

 

(Irvin Yalom, “Θεωρία και Πράξη της Ομαδικής Ψυχοθεραπείας”, εκδόσεις Άγρα)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *