Βάρδιες Ιατρών Αυτοδιαχειριζόμενου Κοινωνικού Ιατρείου/Φαρμακείου Σεπτέμβρης 2017

ΤΡΙΤΗ 5 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 17.30 – 20.00 ΨΥΧΙΑΤΡΟΣ
ΤΕΤΑΡΤΗ 6 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 11.00 – 13.00 ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΣ
ΔΕΥΤΕΡΑ 11 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 17.00 – 19.00 ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΟΣ
ΤΡΙΤΗ 12 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 17.30 – 20.00 ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΣ   ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΟΣ
ΤΕΤΑΡΤΗ 13 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 17.30 – 20.00 ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ     ΚΟΙΝ.ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ
ΠΕΜΠΤΗ 14 ΣΕΠΤΕΜΒΡΗ 11.00 – 13.00 ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΣ
ΤΡΙΤΗ 19 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 17.30 – 20.00 ΨΥΧΙΑΤΡΟΣ   ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΣ   ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΟΣ
ΤΕΤΑΡΤΗ 20 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 11.00 – 13.00 ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΣ
17.30 – 20.00 ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΟΣ
ΔΕΥΤΕΡΑ 25 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 17.30 – 20.00 ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΟΣ
ΤΡΙΤΗ 26 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 17.30 – 20.00 ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΣ
ΤΕΤΑΡΤΗ 27 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 17.30 – 20.00 ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ   ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΟΣ
ΠΕΜΠΤΗ 28 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 11.00 – 13.00 ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΣ
17.30 – 20.00 ΚΟΙΝ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 29 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 17.30 – 20.00 ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΟΣ   ΔΙΑΒΗΤΟΛΟΓΟΣ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *