Απρίλης 2016: Πρόγραμμα εργαστηρίων, εναλλακτικών θεραπειών & ιατρικών ειδικοτήτων αυτοοργανωμένων κοινωνικών ιατρείων στην Αθήνα

koinonika iatreia

Στο παρακάτω συνημμένο (word) παρατίθεται το συγκεντρωτικό πρόγραμμα λειτουργίας για τον Απρίλη των εργαστηρίων και των ιατρείων των αυτοοργανωμένων εγχειρημάτων υγείας στην Αθήνα.

april2016

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *