Σάββατο 13/12/2014: Συλλογική κουζίνα από κοινού με την πρωτοβουλία αλληλεγγύης ”ο άλλος άνθρωπος”

allosanthropos

Στα εγκαίνιά μας στις 13 Δεκέμβρη ημέρα Σάββατο θα οργανώσουμε από κοινού συλλογική κουζίνα με τη σημαντική πρωτοβουλία αλληλεγγύης ”ο άλλος άνθρωπος” . Μας τιμάνε πραγματικά με την παρουσία τους και την βοήθειά τους . Τους ευχαριστούμε από καρδιάς.

Περισσότερες πληροφορίες: http://oallosanthropos.blogspot.gr/

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *